Στόχοι & Όραμα

Ολοκλήρωση του Χώρου Στάθμευσης, Ανανέωση του Στόλου οχημάτων του Δήμου

 1. Αναπλάσεις στις εισόδους των Τ.Δ. Ποντολιβάδου – Ερατεινού.
 2. Ανάπλαση και διαμόρφωση της εισόδου της Χρυσούπολης από το ύψος της διασταύρωσης έως το Δημοτικό Στάδιο.
 3. Δημιουργία τακτικής συγκοινωνίας σε όλα τα χωριά ώστε να μπορούν να αποκτήσουν πλεο-νέκτημα για την πρώτη κατοικία.

Αισθητική ολοκλήρωση της ανάπλασης πλατείας Μακεδονίας και υπόλοιπων πλατειών (Ποντιάδος, Αχλαδινής κλπ.

 1. Πρόσληψη Δημοτικού Ιατρού και Νοσηλεύτριας.
 2. Λειτουργία Αξονικού Τομογράφου στην προσπάθεια πρόληψης και βοήθειας των Δημοτών
 3. Λειτουργία του Δημοτικού ασθενοφόρου για την μεταφορά Ασθενών μετά τα εξιτήρια στις οικί-ες τους.
 1. Ανάδειξη και αξιοποίηση του ποταμού Νέστου (παραποτάμιο δάσος του Κοτζά Ορμάν περιη-γητικά μονοπάτια στο Νέστο Ποταμό).
 2. Συντήρηση των υπαρχόντων δασυλλίων – Αναδάσωση εκτάσεων.
 3. Συλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων και προώθηση τους σε χώρους ασφαλούς κατα-στροφής.
 4. Ανάδειξη του χώρου Επισκεπτών Νέστου στη Νέα Καρυά και δημιουργία εκεί σύγχρονου χώ-ρου ενημέρωσης για την βιοποικιλότητα του Νέστου.
 5. Δημιουργία ορεινών περιπατητικών διαδρομών – μονοπατιών και ανάδειξη του ορεινού φυσι-κού κάλλους της ορεινής περιοχής του Δήμου.
 6. Δημιουργία αναρριχητικού πάρκου και χώρου εκμάθησης αναρρίχησης.
 1. Κατασκευή και λειτουργία σύγχρονου ανοιχτού κολυμβητηρίου με δύο πισίνες η μία για ΑΜΕΑ και παιδιά.
 2. Συντήρηση και επισκευή όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδομών των Δημοτικών Γηπέδων.
 3. Κατασκευή κερκίδων και στεγάστρων όπου απαιτείται.Ανακατασκευή του Δημοτικού Γηπέδου με σκέπαστρα και φωτισμό.
 1. Ενημέρωση των Αγροτών για νέες μεθόδους καλλιέργειας που θα προτείνει το Πρότυπο Κέ-ντρο Έρευνας Γεωθερμικών Εφαρμογών.
 2. Στήριξη σχεδίων αναδιάρθρωσης καλλιεργειών στην περιοχή μας
 3. Στήριξη και προβολή των γεωργικών προϊόντων που παράγονται στην περιοχή μας
 4. Προβολή και Ανάδειξη Δημοτικών εκτάσεων για δημιουργία Νέων Μεγάλων Επενδύσεων στην Φιλοξενία.
 5. Δημιουργία Πλωτών Εξεδρών για ανάπτυξη και υποστήριξη του Θαλάσσιου Τουρισμού.
 1. Επέκταση και εκσυγχρονισμός του Κάμπινγκ Κεραμωτής από 25 σε 53 στρ.
 2. Δημιουργία δρόμου προς τον Φάρο και συνέχεια προς την περιοχή πρώην Φλοίσβου για εξυ-πηρέτηση των λουόμενων.
 3. Κατασκευή δρόμου από ΚΑΑΥ προς παραλία Μοναστηρακίου και ανάδειξη της ακτογραμμής.
 4. Ανάδειξη και προβολή του Δήμου και των περιοχών φυσικού κάλλους (παραποτάμιο δάσος, Δέλτα του Νέστου, Γαλάζιες Λίμνες) στο εσωτερικό και εξωτερικό (έκδοση φυλλαδίων, συμμετο-χή σε ιστοσελίδες τουριστικού ενδιαφέροντος, κλπ).
 5. Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού, για την ανάδειξη και προβολή της ευρύτερης περιοχής του Δήμου.
 6. Δημιουργία υποδομών και πραγματοποίηση εκδηλώσεων υπό την αιγίδα του Δήμου για την προσέλκυση εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αγροτουρισμός, οικοτουρισμός κλπ).
 7. Αδελφοποίηση με Ευρωπαϊκές πόλεις – Συμμετοχή σε διεθνείς πολιτιστικές εκδηλώσεις
 8. Δημιουργία Μουσείου Φυσικής Ιστορίας.
 9. Συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα εσωτερικού και εξωτερικού για την υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

 1. Εκπονήθηκε προμελέτη για τον Νέο Προβλήτα που απαλλάξει την Κεραμωτή από τα διερχό-μενα οχήματα. Δημιουργήσαμε Λιμενικό Δημοτικό Ταμείο με απόφαση του Αναπτυξιακού Οργα-νισμού με στόχο τη διεκδίκηση της διαχείρισης χερσαίας ζώνης Νέου Προβλήτα Κεραμωτής
 2. Εκπονούμε μελέτη Διαχειριστικού Σχεδίου του Λιμανιού.
 3. Εκπονούμε Μελέτη για την κατασκευή κρηπιδώματος στο μικρό Λιμανάκι μπροστά από την Εκκλησία.
 4. Ανάπλαση Παραλιακής Ζώνης Αμμόγλωσσας Κεραμωτής με πεζοδρόμια, φωτισμό και χώρο παρκινγκ, προϋπ. 400.000 €
 5. Ξεκινάμε μελέτη για την ανάπλαση περιμετρικά και εσωτερικά στο Νησάκι της Κεραμωτής και ανάπτυξη πλωτής εξέδρας στην περίμετρο και σύνδεσή του με την ξηρά στο χώρο πλησίον των ιχθυοτροφείων.

ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ – ΑΡΔΕΥΣΗ

 1. Δημοπρατήθηκε και ξεκινά η κατασκευή του έργου λυμάτων Νέας Καρυάς προϋπ. 5.400.000 €
 2. Έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες που αφορούν τα Δίκτυα αποχέτευσης Αγιάσματος προϋπ. 3.000.000 €, Πηγών προϋπ. 2.700.000 € και προχωρούμε στην ένταξη των έργων στη νέα προγραμματική περίοδο 2024 – 2029.
 3. Έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες δικτύων ύδρευσης Αγιάσματος, Πηγών και Νέας Καρυάς.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο Δήμος παρεμβαίνει με μικρά έργα όπου του ζητείται.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 1. Αναβάθμιση και εμπλουτισμός των υπαρχόντων θεσμών πολιτισμού (π.χ. Γιορτή του Αγρότη, Φεστιβάλ φαγητού κ.λ.π.).
 2. Λειτουργία Στέγης Πολιτισμού.
 3. Δημιουργία Ναυτικού Μουσείου που θα προάγει τουριστικά την Κεραμωτή.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 1. Κατασκευή Δημοτικού Κλειστού Αθλητικού Γυμναστηρίου.
 2. Βελτίωση των υπαρχόντων υποδομών και εγκαταστάσεων.
 3. Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων σε συνεργασία με τους αθλητικούς συλλόγους , (αγώνες Βόλεϊ, Ποδοσφαίρου, Τένις , Μπάσκετ, TAE KWO DO κλπ).

ΠΑΙΔΕΙΑ – ΝΕΟΛΑΙΑ

 1. Αναβάθμιση του Κέντρου Πληροφόρησης Δέλτα Νέστου με στόχο τη λειτουργία Κέντρου Πε-ριβαλλοντικής Εκπαίδευσης με δυνατότητα φιλοξενίας εκπαιδευτικών και μαθητών.
 2. Δημιουργία σύγχρονης Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
 3. Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στα σχολεία.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 1. Λειτουργία σύγχρονης μαρίνας και λιμενικών εγκαταστάσεων σκαφών αναψυχής.
 2. Ανάδειξη και αξιοποίηση όλων των παραλιών των Τοπικών Διαμερισμάτων.
 3. Συνεργασία και στήριξη των πρωτοβουλιών των Ιχθυοτροφικού Συνεταιρισμού και των Οστρακοκαλλιεργητών.
 4. Τοπικό χωροταξικό σχέδιο για την καλύτερη αξιοποίηση των ακινήτων του Δήμου για Τουρι-στικά Καταλύματα.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 1. Ένταξη του Δήμου μας στον Τουριστικό Χάρτη του Ε.Ο.Τ. (καθαρές ακτές – μπλε σημαίες, κλπ.).
 2. Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού, για την ανάδειξη και προβολή της ευρύτερης περιοχής του Δήμου.
 3. Δημιουργία υποδομών και πραγματοποίηση εκδηλώσεων υπό την αιγίδα του Δήμου για την προσέλκυση εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αγροτουρισμός, οικοτουρισμός κλπ).
 4. Αναβάθμιση της Δημοτικής οργανωμένης κατασκήνωσης (κάμπινγκ) Κεραμωτής.

ΤΙ ΠΡΑΞΑΜΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

 1. Παρέμειναν και ενισχύθηκαν οι λειτουργίες των υπηρεσιών για καλύτερη εξυπηρέτηση του Δημότη.
 2. Έγινε εξοπλισμός όλων των ιατρείων των οικισμών του Ορεινού με τα απαραίτητα μηχανή-ματα για να είναι δυνατή η συνταγογράφηση.
 3. Έγινε εγκατάσταση Internet σε όλους τους οικισμούς σε μερικές όμως περιπτώσεις πρέπει η Πολιτεία να μεριμνήσει για την εγκατάσταση των κεραιών του Ο.Τ.Ε. προκειμένου να γίνει δυ-νατή η λειτουργία των σταθμών που εγκατέστησε ο Δήμος σε όλα τα κτίρια των πρώην Κοινο-τήτων.
 4. Έγινε αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων των Οικισμών με λάμπες τύπου ”LED” που έ-χουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής (10.000 ώρες) και εξοικονόμηση ενέργειας.
 5. Υποστηρίξαμε με ιδία μέσα τη βελτίωση της βατότητας των αγροτικών δρόμων κάθε χρόνο και προχωρούμε τις διαδικασίες αδειοδότησης δανειοθαλάμων προκειμένου να έχουμε υλικό για την οδοστρωσία νόμιμα και συνεχώς.
 6. Τσιμεντοστρώσαμε 2 χλμ οδοποιία εντός των Οικισμών σε Κεχρόκαμπο, Διπόταμο, Δύσβα-το, Στεγνό, Ελαφοχώρι και Μακρυχώρι.
 7. Ανακατασκευάστηκε ο παλαιός Μύλος και έγινε παρέμβαση για τη διαπλάτυνση γέφυρας ε-ντός του οικισμού Κεχροκάμπου.
 8. Έγινε ηλεκτροδότηση του παρεκκλησίου του Αγίου Κοσμά.
 9. Έγινε η αγορά οικοπέδου στο κέντρο του Μακρυχωρίου προκειμένου να κατασκευαστεί πλα-τεία.

ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ – ΑΡΔΕΥΣΗ

 1. Εντάξαμε σε πρόγραμμα χρηματοδότησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-μων την Άρδευση της Λεκάνης με προϋπολογισμό 615.000 και το έργο κατασκευάζεται. Επίσης εντάχθηκε στο ίδιο πρόγραμμα το έργο άρδευσης των εξωχώραφων της Λεκάνης με προϋπολογισμό 615.000 € και η διάνοιξη του ταμιευτήρα και λειτουργεί κανονικά. Υπάρχει πί-στωση 1 εκ. ευρώ για ασφαλτοστρώσεις στη αγροτική οδοποιία Λεκάνης.
 2. Με έργο της Δημοτικής Επιχείρησης Δ.Ε.Υ.Α.Ν. υδροδοτήθηκαν όσοι οικισμοί είχαν πρόβλημα υδροδότησης.
  Σήμερα μετά την ολοκλήρωση αυτού του έργου έχουμε πετύχει να παρακολουθείται η στάθμη των δεξαμενών ηλεκτρονικά και οι ενδείξεις να μεταφέρονται μέσω οθόνης κινητού τηλεφώνου στους υπεύθυνους. Επίσης εγκαταστάθηκαν όπως η νομοθεσία προβλέπει αυτόματοι χλωριο-τήρες για την προστασία των καταναλωτών σε κάθε δεξαμενή.

ΥΓΕΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 1. Έγινε πρόσληψη κτηνιάτρου για να παρέχει στους κτηνοτρόφους δωρεάν συνδρομή.
 2. ‘Εγινε συντήρηση – επέκταση Κοιμητηρίων στα Τοπικά Διαμερίσματα.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 1. Υποστηρίχθηκαν και ενισχύθηκαν οικονομικά οι θεσμοί πολιτισμού στην Εδαφική Περιφέρεια Ορεινού (π.χ. Γιορτή Πατάτας – Γιορτή Κτηνοτροφίας)
 2. Στήριξη των Πολιτιστικών Συλλόγων προκειμένου να παρέχουν αναβαθμισμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις.
 3. Δόθηκε λεωφορείο δέκα πέντε (15) θέσεων στην Εταιρεία Προστασίας των Στενών του Νέ-στου προκειμένου να συνεχίσει απρόσκοπτα το έργο της προστασίας των αρπακτικών πτηνών.

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 1. Αναθεώρηση – Επέκταση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού.
 2. Πράξη εφαρμογής προσαρμοσμένη στα νέα δεδομένα – επέκταση οικισμών.
 3. Αισθητική Ανάπλαση Πλατειών στα Τοπικά Διαμερίσματα

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 1. Βελτίωση των υπαρχόντων υποδομών και εγκαταστάσεων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 1. Βελτίωση και λειτουργία των υπαρχόντων υποδομών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κτηνο-τροφικών μονάδων

«Φίλες και φίλοι, η “ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ” διεκδικεί το Δήμο ΝΕΣΤΟΥ στις ε-περχόμενες εκλογές του ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.

Με γνώμονα τον πολίτη δημιουργήσαμε στην 4ετία που πέρασε υπο-δομές και προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του τόπου μας. Στόχος μας ο Δήμος να αποκτήσει οικονομική αυτοτέλεια.

Για το Δήμο μας σχεδιάζουμε και οργανώνουμε μια πορεία στο μέλλον όπου η νεολαία και η παιδεία θα συνεχίσει να είναι το κύριο μέλημά μας, η υγεία και η κοινωνική πολιτική προτεραιότητά μας, ο αθλητισμός, ο πολι-τισμός και η ανάπτυξη αγώνας μας.

περιοχή μας με άρτια διοικητική οργάνωση, με δυνατές υποδομές, με ψυχή θα κρατάει τα παιδιά της, θα στηρίζει τους πολίτες της, θα ελκύει τον έξω κόσμο, θα βάζει την ανθρώπινη πινελιά της σε όλες τις εποχές που έρχονται.

Σε μια εποχή που τη χαρακτηρίζει η Ύφεση, η Οικονομική και Πολιτι-σμική Κρίση η παρούσα Δημοτική αρχή αποτελεί ίσως μοναδικό παρά-δειγμα Δημόσιου Οργανισμού που έκανε τόσα πολλά και προγραμμάτισε ακόμη περισσότερα για το άμεσο μέλλον.

Το παρόν έντυπο, δεν αποτελεί μια απλή προγραμματική πρόταση, αλ-λά για άλλη μια φορά τον «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΟΥ ΛΟΓΟ ΤΙΜΗΣ» προς τον τόπο μου.