Παραλαβή 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου

ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ