ΨΥΧΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΨΥΧΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ –ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ