ΤΟΥΜΠΕΚΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΟΥΜΠΕΚΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ