ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ