ΝΕΔΕΛΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΝΕΔΕΛΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ –ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ