ΜΠΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΠΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΛΤΑ