ΜΑΡΚΕΝ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΜΑΡΚΕΝ ΑΝΔΡΕΑΣ

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ