ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

ΓΕΩΛΟΓΟΣ