ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΗ