ΓΚΟΓΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΓΚΟΓΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ