ΒΟΝΙΚΑΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

ΒΟΝΙΚΑΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ