Σωτηριάδης Ηλίας

Σωτηριάδης Ηλίας

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος τοπικού Κεραμωτής