Σιδηροπούλου Άννα-Μαρία

Σιδηροπούλου Άννα-Μαρία

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Χρυσούπολης

Τόπος κατοικίας   :    Χρυσούπολη Καβάλας
Τόπος καταγωγής :    Χρυσούπολη Καβάλας
Έτος γέννησης       :   1994

                                                   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ :
2012-2016       Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών Α.Π.Θ και  υπάλληλος ΕΦΚΑ μισθωτών Καβάλας.
                          

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ :
02/2019 έως σήμερα         Υπάλληλος ΕΦΚΑ Μισθωτών – Καβάλα
07/2017 –06/2018              Ιδιωτικός Υπάλληλος – Θεσσαλονίκη
01/2016 – 05/2017             Ιδιωτικός Υπάλληλος – Θεσσαλονίκη

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ :
Αγγλικά         C2, Πτυχίο

Γαλλικά         B2, Πτυχίο        
Ισπανικά       Β2, Χωρίς πιστοποίηση          

ΑΛΛΕΣ  ΓΝΩΣΕΙΣ :
– Γνώση και χρήση διαδικτύου και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
Γνώση των office και των προγραμμάτων του (επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, υπηρεσίες διαδικτύου, παρουσιάσεις, βάσεις δεδομένων, χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων) – ICT  INTERMIDIATE  EUROPE .

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ :
Κοινωνική, υπεύθυνη, συνεπής, αποτελεσματική, υπομονετική, επίμονη, οργανωτική και ακόμα διαθέτω ομαδικό πνεύμα και είμαι ευαισθητοποιημένη για τα κοινά.

Τηλέφωνο: 361-213-7624