Πουταχίδης Αλέξανδρος

Πουταχίδης Αλέξανδρος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Ονομάζομαι Πουταχίδης Αλέξανδρος και εργάζομαι ως ελεύθερος επαγγελματίας σε χωματουργικές εργασίες.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ-ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ