Νικολαΐδης Αναστάσιος

Νικολαΐδης Αναστάσιος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ-ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ