Ναμλή Θάλεια

Ναμλή Θάλεια

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος τοπικού Κεραμωτής
Τοποθεσία: Αγίασμα, Καβάλας
email: namlithaleia@gmail.com
Ημερομηνία γέννησης: 24/07/1985
Εκπαίδευση και κατάρτιση: Ειδικός μηχανογραφημένου λογιστηριου Ιεκ Ξάνθης.
Δεξιότητες επικοινωνίας: Πολύ καλές επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες, που αποκτήθηκαν μέσω της χρόνιας εμπειρίας
μου ως υπάλληλος και υπεύθυνη σε κέντρα εστιάσεων και ξενοδοχεία. Καθώς και άμεση
ανταπόκριση σε περιπτώσεις προβλημάτων.