Μακκίδης Αρχοντής

Μακκίδης Αρχοντής

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

ΑΓΡΟΤΗΣ-ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ