Μακκίδης Αρχοντής

Μακκίδης Αρχοντής

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Χρυσούπολης