Λαμπέτσος Χαράλαμπος

Λαμπέτσος Χαράλαμπος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Χρυσούπολης

Πτυχιούχος Λογιστικής,
πρώην προϊστάμενος υπηρεσίας διανομών του Υπουργείου Γεωργίας,
πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Χρυσούπολης,
πρόεδρος Αιμοδοτικού Συλλόγου Χρυσούπολης.