Ζυγούλας Γιώργος

Ζυγούλας Γιώργος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ-ΓΕΩΠΟΝΟΣ –ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΝΩΣΗΣ –ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ