Δημοτική ενότητα Χρυσούπολη

Interactively impact backend mindshare whereas viral total linkage. Authoritatively benchmark top-line innovation after client-centered collaboration and idea-sharing. Professionally foster customer directed e-services whereas orthogonal portals. Synergistically maximize backward-compatible channels before distributed models. Globally empower visionary paradigms without timely opportunities.

Γαζγαλίδης Απόστολος

Γαζγαλίδης Απόστολος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Χρυσούπολης
Γατούλα Μαρία

Γατούλα Μαρία

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Χρυσούπολης
Γκριτζελάκης Αλέξανδρος

Γκριτζελάκης Αλέξανδρος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Χρυσούπολης
Ελένη Γκόγκου

Ελένη Γκόγκου

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Χρυσούπολης
Ευθυκράτης Αντώνης

Ευθυκράτης Αντώνης

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Χρυσούπολης
Ζαχαριάδου Ευφροσύνη

Ζαχαριάδου Ευφροσύνη

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Χρυσούπολης
Κιοτζένης Γιώργος

Κιοτζένης Γιώργος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Χρυσούπολης
Κογκαλίδης Ζήσης

Κογκαλίδης Ζήσης

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Χρυσούπολης
Κουμπίδης Θεόδωρος

Κουμπίδης Θεόδωρος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Χρυσούπολης
Κρυστάλλης Δήμος

Κρυστάλλης Δήμος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Χρυσούπολης
Κυζάκη Ευαγγελία

Κυζάκη Ευαγγελία

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Χρυσούπολης
Λαμπέτσος Χαράλαμπος

Λαμπέτσος Χαράλαμπος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Χρυσούπολης
Μακκίδης Αρχοντής

Μακκίδης Αρχοντής

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Χρυσούπολης
Μερμελέγκας Γεώργιος

Μερμελέγκας Γεώργιος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Χρυσούπολης
Μικιού Τσότρα Αναστασία

Μικιού Τσότρα Αναστασία

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Χρυσούπολης
Μουρουζίδης Νίκος

Μουρουζίδης Νίκος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Χρυσούπολης
Νικολαΐδης Αναστάσιος

Νικολαΐδης Αναστάσιος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Χρυσούπολης
Νικολαΐδου Πατσίδου Ειρήνη

Νικολαΐδου Πατσίδου Ειρήνη

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Χρυσούπολης
Νούση Κατερίνα

Νούση Κατερίνα

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Χρυσούπολης
Παπαδόπουλος Σωτήριος

Παπαδόπουλος Σωτήριος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Χρυσούπολης
Πουταχίδης Αλέξανδρος

Πουταχίδης Αλέξανδρος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Χρυσούπολης
Ρέστας Αθανάσιος

Ρέστας Αθανάσιος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Χρυσούπολης
Σιδηροπούλου Άννα-Μαρία

Σιδηροπούλου Άννα-Μαρία

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Χρυσούπολης
Τζιβανοπούλου Κατερίνα

Τζιβανοπούλου Κατερίνα

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Χρυσούπολης
Χιώτης Κωνσταντίνος

Χιώτης Κωνσταντίνος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Χρυσούπολης
Χριστοδουλίδης Νίκος

Χριστοδουλίδης Νίκος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Χρυσούπολης