Δημοτική Ενότητα Τοπικού Κεραμωτής

Γιοβανοπούλου Έλενα

Γιοβανοπούλου Έλενα

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος τοπικού Κεραμωτής
Δουκαλιανός Παναγιώτης

Δουκαλιανός Παναγιώτης

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος τοπικού Κεραμωτής
Μαλτεζάκης Απόστολος

Μαλτεζάκης Απόστολος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος τοπικού Κεραμωτής
Ναμλή Θάλεια

Ναμλή Θάλεια

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος τοπικού Κεραμωτής
Σαμαράς Άκης

Σαμαράς Άκης

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος τοπικού Κεραμωτής
Σιδηροπούλου Κατερίνα

Σιδηροπούλου Κατερίνα

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Τοπικού Κεραμωτής
Σωτηριάδης Ηλίας

Σωτηριάδης Ηλίας

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος τοπικού Κεραμωτής
Τζαβέλλα Παρασκευή

Τζαβέλλα Παρασκευή

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος τοπικού Κεραμωτής