Δημοτική ενότητα Ορεινού

Θεολογίτου Μαρία

Θεολογίτου Μαρία

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Ορεινού
Καλογερίδης Παύλος

Καλογερίδης Παύλος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Ορεινού
Τερζόπουλος Γιάννης

Τερζόπουλος Γιάννης

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Ορεινού