Δημοτική Ενότητα Τοπικού Χρυσούπολης

Αλεξόπουλος Αντώνης

Αλεξόπουλος Αντώνης

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος τοπικού Χρυσούπολης
Καγιά Ειρήνη

Καγιά Ειρήνη

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Τοπικού Χρυσούπολης
Κουκκίδης Α. Κωνσταντίνος

Κουκκίδης Α. Κωνσταντίνος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Τοπικού Χρυσούπολης
Κυριακίδου Εριφύλη

Κυριακίδου Εριφύλη

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος τοπικού Χρυσούπολης
Μαμόπουλος Γεώργιος

Μαμόπουλος Γεώργιος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος τοπικού Χρυσούπολης
Μπαϊραμισλής Παναγιώτης

Μπαϊραμισλής Παναγιώτης

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος τοπικού Χρυσούπολης
Παπαδόπουλος Ευστάθιος

Παπαδόπουλος Ευστάθιος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος τοπικού Χρυσούπολης
Σιμσιράκη Σμαρώ

Σιμσιράκη Σμαρώ

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος τοπικού Χρυσούπολης
Χασάπης Εμμανουήλ

Χασάπης Εμμανουήλ

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος τοπικού Χρυσούπολης